KNG连续数年参展SEMICON CHINA

首页    新闻和活动    KNG连续数年参展SEMICON CHINA

 

SEMICONLOGO

March 20-22, 2019 
上海新国际博览中心

 

KNG展位号: N5-5676

 

WechatIMG350

 

WechatIMG351

 

发表日期: 2019年3月9日
SEMICON CHINA 2019于3月20日在上海新国际博览中心开幕,KNG的展出主体为“半导体先进工艺相关技术解决方案”;